Close

BORG 'N KIND

Elke kind verdien ‘n gelukkige kinderlewe.

Skenk R100 of meer en verander

‘n kind se lewe vandag.

Meer Informasie
Alle kinders het vlerke, ons leer hulle om te vlieg!

WIE IS ONS?

136 jaar van sorg!

Durbanville Kinderhuis is een van die oudste kinderhuise in Suid-Afrika, gestig in 1883. As ‘n geregistreerde instansie van sorg, is ons tans verplig om 144 kinders wat deur ‘n hofbevel hier geplaas is, op te pas.

Miljoene Suid-Afrikaanse kinders het sorg en ondersteuning nodig. Ons by Durbanville Chilren’s Home betree die rol deur toegewyde professionele dienste te gebruik om die sorgbehoewende kinders, sowel as hul gesinne, te ondersteun. Ons uiteindelike doelwit is om kinders te herstel na ‘n gesonde gesinsverhouding.

LEES MEER
 Totaal0-5 jaar6-10 jaar11-15 jaar16 en ouer
Seuns744163321
Dogters700113029
PSALM 27:10

Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die HERE sal my aanneem