Close

2019-04-09

Die enkele aspek

Die enkele aspek van my werk by Durbanville Kinderhuis wat my die meeste laat wonder is-waarom kinders nog steeds lief is vir hulle ouers, al is hulle so teleurgestel in hulle optrede en oenskynlike onvermoe om verantwoordelik op te tree.

Ek is die ma van 2 seuns en van tyd tot tyd is hulle maar opstandig en voel ek “julle kan meermal darem meer dankbaar wees vir alles wat ek opgeoffer het”.

Maar dan word daar kinders in die kinderhuis geplaas wat oor lang periodes in hulle ouershuis blootgestel was aan die ergste vorm van mishandeling, maar voor elke vakansie wil hulle opgewonde by hulle Maatskalike werker weet of hulle huis toe kan gaan. Een van die Maatskaplike werkers het op my vraag aan haar gese “The Need for love is greater than the fear”. Volgens haar bly hulle hoop dat hulle ouers hulle lewens gaan omkeer. Hulle mis dit om geborge binne ‘n gesin te voel en om te kan se dat hulle ‘n Ma en Pa het. Die verlatendheid van “ek behoort nêrens nie” en “niemand gee om nie” is die ergste. Dit herinner my aan die woorde van Moeder Teresa “Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

Dankie dat julle bereid is om betrokke te raak by die Durbanville Kinderhuis en ons te help om ʼn tweede huis vir hierdie kinders te wees wat al baie hartseer ervaar het maar nog steeds nie hoop verloor het nie.

Terug na Kinders se stories