Close

Dokumentasie

Dokumentasie

Klik op ‘n skakel hier onder om die dokumente af te laai.

Durbanville Chidren’s Home BBEEE letter

PBO Sertifikaat

NPO Sertifikaat

Beleid van privaatheid

Kinders
Alle kinders in die sorg van Durbanville Kinderhuis het ‘n reg op privaatheid. Hul identiteit sal beskerm word in alle verslae en gevallestudies wat op die Kinderhuis se webwerf gepubliseer word asook alle ander media wat deur die Kinderhuis gebruik word. Kinders se regte name word nooit in artikels gebruik nie, tensy toestemming daarvoor by gekwalifiseerde partye verkry is en dit in die kind se belang is dat sy of haar identiteit bekendgemaak word.

Donateurs
Alle persoonlike inligting en kontakbesonderhede van donateurs en vriende van Durbanville Kinderhuis word as privaat en vertroulik hanteer. Inligting ten opsigte van skenkings sal nie openbaar gemaak word sonder die uitdruklike goedkeuring van die donateurs nie. Inligting oor skenkings wat ontvang is, kan in befondsingsaansoeke verskaf word en waar die donateur publisiteit vir die skenking verlang. Persoonlike inligting op ons databasis sal nooit om enige rede aan enige party verkoop word nie.

Kopiereg
Alle materiaal wat op die webwerf van Durbanville Kinderhuis gepubliseer word – inhoud én foto’s –  bly die eiendom van Durbanville Kinderhuis.