Close

Finansiële kontrole

Durbanville Kinderhuis is ‘n geregistreerde niewinsgewende organisasie, registrasienommer 011-891, en ‘n geregistreerde openbarevoordeelorganisasies, registrasienommer 930006348.

Ingevolge artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting kan alle korporatiewe skenkings wat in Suid-Afrika gedoen word, van belasting afgetrek word. Durbanville Kinderhuis reik dus ‘n jaarlikse belastingkwitansie uit aan elkeen wat meer as R100 skenk. Suid-Afrikaanse donateurs kan die kwitansie indien wanneer hulle hul belastingopgawe voltooi.

Die Kinderhuis word jaarliks geouditeer deur:

Theron du Plessis (Geoktrooieerde Rekenmeesters)

Bueno Vista-kantoorpark
Hoek van Durbanweg en Kendalstraat
Durbanville
7550

Tel: 021 975 3737
Kontakpersoon: Mnr Lambert Theron