Close

Laat 'n nalatenskap na

Die opstel van ‘n testament is ‘n baie persoonlike proses en natuurlik word dit gedoen om familie en geliefdes in die eerste plek te bevoordeel.

Soos baie mense wil u dalk egter ook ‘n liefdadigheidsbemaking in u testament insluit aan ‘n instansie wat u gedurende u leeftyd ondersteun het. Dit is ‘n unieke manier om u sieninge en hoop vir die toekoms verder as u leeftyd te laat strek en dalk selfs om ‘n meer substansiële bydrae as tans te maak.

Bemakings aan liefdadigheidsinstansies is vrygestel van belasting en kan lei tot besparings in die bedrag wat aan boedelbelasting afgestaan moet word, sou u boedel meer as R1 miljoen beloop.

Wanneer u Durbanville Kinderhuis in u testament benoem, sal u geskenk help met die versorging van 144 kinders en u erflating sal ‘n belegging in die toekoms van die kinders van Suid-Afrika wees. Nie net sal dit in praktiese dinge soos geboue en toerusting voorsien nie, maar dit sal ook ‘n blywende herinnering van u onbaatsugtigheid en barmhartigheid wees.

As u daarin dink om ‘n bemaking of nalatenskap van liefde na te laat deur Durbanville Kinderhuis in u testament in te sluit, moet asseblief nie huiwer om ons vir nog inligting te skakel nie.

Tipes bemakings

Die eenvoudigste vorm van bemaking is om ‘n vaste bedrag geld te spesifiseer. Om egter te verseker dat liefdadigheidsbemakings in verhouding met ander bemakings bly, benoem baie mense ‘n persentasie van hul boedel aan die liefdadigheidsorganisasies van hul keuse. Opsies sluit die volgende in:

  • Benoem die liefdadigheidsorganisasie van u keuse as ‘n residuele begunstigde. Die liefdadigheidsorganisasie ontvang dan die oorblywende gedeelte van die boedel nadat alle ander erfgename hul regmatige deel ontvang het.
  • Skenk vaste eiendom soos ‘n huis of enige ander eiendom, waardevolle antieke ware of juweliersware, of aandele en effekte. Dit is net so welkom soos kontantdonasies.
  • Teken ‘n bestaande lewensversekeringspolis oor wat nie meer benodig word nie of neem ‘n nuwe polis uit en benoem ‘n liefdadigheidsorganisasie as begunstigde.

Vir nog inligting skakel Johanna Strauss by +27 (0)21 975 6822 of e-pos jstrauss@durbanvillekinderhuis.org.za.