Close

Ontmoet ons span

Die Kinderhuis word bestuur deur ‘n toegewyde bestuursraad en ‘n kundige en kreatiewe span van professionele personeellede met die nodige ervaring en vermoë om innoverende programme wat pasgemaak is vir die individuele behoeftes van die kinders, te ontwikkel, implementeer, evalueer en vol te hou.

Ons personeel

Die personeel bestaan uit 61 permanente personeellede, 30 voltydse buitelandse vrywilligers en 47 plaaslike vrywilligers, van wie sommige skofte werk ten einde ‘n 24 uur-diens te lewer. Die Kinderhuis maak van ‘n multiprofessionele span gebruik om op die kind se beste belang te kan fokus. Die Kinderhuis glo in netwerkvorming met ‘n verskeidenheid forums en organisasies.

Bestuurders

Bestuurder: Finansies en Menslike Hulpbronbestuur Durbanville
Yvette Rijnsburger
finansies@durbanvillekinderhuis.org.za

Bestuurder: Logistiek
Santa Serfontein
admin2@durbanvillekinderhuis.org.za

Bestuurder: Bemarking & Ontwikkeling
Johanna Strauss
jstrauss@durbanvillekinderhuis.org.za

Bestuurder: Vrywilligers
Yvonne Mathieson
ymathieson@durbanvillekinderhuis.org.za

Bestuurder: Terapie & Kliniese Maatskaplike Werker
Alicia van Vuuren
avanvuuren@durbanvillekinderhuis.org.za

Bestuurder: Algemene Sorg
Jenilee Samso
cycw@durbanvillekinderhuis.org.za

Kantoor personeel

Koördineerder: Algemene Versorging Seuns Eenhede en Maatskaplike Werker
Rachelle Michelin
maatskap1@durbanvillekinderhuis.org.za

Koördineerder: Happy Feet, Stepping Stones en Huis Andrag
Magdalena Koch
maatskap2@durbanvillekinderhuis.org.za

Koördineerder: Algemene Versorging Dogters Eenhede en Maatskaplike Werker
Helen Williams
maatskap3@durbanvillekinderhuis.org.za

Koördineerder: Onderwys
Chrizelle Visser
familie@durbanvillekinderhuis.org.za

Koördineerder: Kinder- en Jeugsorg
Crystal Fielding
cocycw@durbanvillekinderhuis.org.za

Arbeidsterapeut
Chané Kotze
ot@durbanvillekinderhuis.org.za

Remediërende onderwyser
Saskia Urtel
teacher@durbanvillekinderhuis.org.za

Ons raad

Voorsitter: Mev. L. Lennox
Ondervoorsitter: Mnr F.J. Agenbach, Voorsitter: finansiële komitee
Voorsitter: komitee oor geboue en eiendomme: Mnr Brian Bastiaan
Voorsitter: komitee oor professionele dienste: Mev L. Lennox
Voorsitter: personeelkomitee: Mnr G.W Davids
Voorsitter: ontwikkelingskomitee: Mev C. Michaels
Voorsitter: geestelike versorging komitee: Dr T. van Zyl
Bestuurder: Durbanville Kinderhuis: Mnr P.R. Bezuidenhout

Ons beskermhere

Hanlie Retief

Soli Philander

Ramey Short

Neels van Jaarsveld

Martelize Brink

Izak de Vries