Close

Oor Ons

Die Durbanville Kinderhuis vul die gaping in diens-voorsiening vir kwesbare kinders deur ʼn veilige hawe te skep vir sorgbehoewende kinders wat uit hulle ouers se sorg verwyder is. Ons maak gebruik van toegewyde personeel wat professionele dienste verskaf aan kinders en hul families.

Nog nooit tevore in die geskiedenis was daar soveel kinders sonder ouer toesig in Suid-Afrika nie. Enersyds, het Suid-Afrika se apartheid geskiedenis ʼn nalatenskap gelaat van geweld, uiterste ongelykheid en sosiale ontwrigting. Daarbenewens is daar ‘n geskatte 3,7 miljoen weeskinders, ongeveer die helfte van hulle het een of albei ouers verloor as gevolg van vigs; en dit word beweer dat 150,000 kinders bly in huishoudings waar ‘n kind as die verantwoordelike persoon moet optree.

Die werklikheid is dat miljoene kinders in Suid-Afrika benodig dringend ondersteuning en algemene sorg. Een van die mees dringendste vrae wat ons land in die gesig staar is hoe om effektief op hierdie uitdagings te  reageer.

Die Durbanville Kinderhuis vul die gaping in diens-voorsiening vir kwesbare kinders deur ʼn veilige hawe te skep vir sorgbehoewende kinders wat uit hulle ouers se sorg verwyder is. Ons maak gebruik van toegewyde personeel wat professionele dienste verskaf aan kinders en hul families met die uiteindelike doel om die kinders weer terug te plaas in die gemeenskappe waarvandaan hulle kom. 

Die Kinderhuis is in die noordelike voorstede van Kaapstad geleë. Die inname van kinders geskied vanuit ’n radius van 100 km vanaf Durbanville, wat plase, informele nedersettings, plakkerskampe en dorpe insluit. Die Durbanville Kinderhuis sien tans om na 144 kinders tussen 2 en 18 jaar oud..

Van die 144 kinders, word 130 in 12 huiseenhede by die Durbanville Kinderhuis in Kerkstraat 1, Durbanville, versorg. Die Kinderhuis bedryf ook ’n satelliethuis in Joubertstraat 14, Kraaifontein, wat sorg vir 14 kinders.

Die Kinderhuis is een van die oudste kinderhuise in Suid-Afrika. Sy trotse geskiedenis oor 136 jaar getuig van sy sukses en bewese ervaring in die versorging van kwesbare kinders.

As kinders nie in inrigtings soos die Kinderhuis geplaas word nie, is die moontlikheid groter dat hulle op straat gaan beland waar hulle aan dwelmmisbruik, bendegeweld, armoede, misdaad, ens. blootgestel sal word. Hierdie negatiewe invloede verhoog ook die kanse op kriminele gedrag en die voortsetting van die kringloop van aangeleerde gedrag in hul volwasse lewens, soos misbruik en verwaarlosing, teenoor hul eie kinders. Dit sal waarskynlik ’n impak op ons land se sosio-ekonomiese groei tot gevolg hê.

Durbanville Kinderhuis is ’n program van BADISA, ’n kerk-gebaseerde nieregerings-welsynsorganisasie. BADISA verskaf professionele bystand asook ’n beleid en riglyne vir die Kinderhuis, en verseker dat hy aan die immer veranderende behoeftes van kinders wat versorging en veiligheid benodig, voldoen. Durbanville Kinderhuis is ook by die departement maatskaplike ontwikkeling geregistreer en is dus aan regeringsbeleide en -beginsels onderworpe.

Begunstigdes

Die kriteria vir die insluiting van kinders by die program by Durbanville Kinderhuis is:

Kwesbare kinders wat uit hul ouerhuise verwyder is volgens ’n hofbevel wat ooreenkomstig die Kinderwet uitgereik is.

Kinders onder 18 jaar of kinders wat steeds op skool is (dit beteken kinders wat ouer as 18 is, maar steeds op skool is, kwalifiseer ook om by die program ingesluit te word tot hulle graad 12 voltooi).

Die kinders in ons Kinderhuis kom van omgewings wat nie bevorderlik is vir die versorging en groei van gegronde, goed aangepaste en begeesterde jongmense nie. In teen deel is die kinders se primêre versorger dikwels afwesig; wat veroorsaak dat die kinders aan ‘n groot aantal van verskillende misbruik soos emosionele, sielkundige en fisiese misbruik blootgestel word.

Ons Kinders
 Totaal0-5 jaar6-10 jaar11-15 jaar16 en ouer
Seuns744163321
Meisies700113029