Close

Skenk goedere

Durbanville Kinderhuis onderneem verskillende projekte sodat hy goedere kan ontvang en uitgawes kan bespaar. Kos, tweedehandse klere, meubels en toerusting word regtig waardeer. Die Kinderhuis se ontvangspersoon sal u graag help en skenkings aanteken. Vul asseblief die registrasievorm in vir administratiewe doeleindes en sodat die Kinderhuis u kan bedank.

Donating goods

Ontvangsure is soos volg:

 • Weeksdae: 07:00 – 19:00
 • Saterdae: 08:00 – 17:00
 • Sondae: 13:00 – 18:00

Dringendste behoeftes

 • Niebederfbare kositems
 • Skoolklere
 • Skoolskoene
 • Sweetpakke
 • Plastiek matras beskermers vir beddens

Ander behoeftes

 • Huishoudelike items
 • Verf
 • Tweedehandse boeke & klere
 • Skryfbehoeftes
 • Toiletware
Donasies