Close

Visie

Durbanville Kinderhuis se visie is om God se liefde vir kinders en hul gesinne te demonstreer deur toegewyde en professionele ondersteuningsdienste, met die uiteindelike doelwit om hulle in ’n gesonde gesinsverband terug te plaas.

Missie

Durbanville Kinderhuis dien die belange van kinders en gesinne wat sorgbehoewend is deur:

  • ’n Veilige en terapeutiese omgewing te skep;
  • Volgehoue kontak met ouers en families te verseker;
  • Van gekwalifiseerde personeel en toegewyde vrywilligers gebruik te maak;
  • Vennootskappe aan te gaan en regeringsdepartemente te betrek;
  • Gesonde sakebeginsels te implementeer ten einde gehaltediens te verseker;
  • Alle toepaslike beginsels wat in die Grondwet van Suid-Afrika vervat is, toe te pas; en
  • Om te sien na die emosionele, psigo-opvoedkundige en maatskaplike behoeftes van alle kinders gegrond op ’n fundamenteel Christelike etos.