Close

Bydrae van tyd en talent

Vrywilligers is die lewensbloed van Durbanville Kinderhuis! Hulle is onmisbaar vir die implementering van al die Kinderhuis se programme ten einde die beste moontlike versorging van die kinders te verseker.

Vrywilligers werk onder toesig van die personeel en is betrokke by alle programme soos:

  • Administrasie
  • Logistiek

Ons benodig tans SLEGS vrywillegers om met huiswerk en rondry te help.

Word 'n vrywilliger

Die eerste stap vir enigeen wat by ons vrywilligersprogram betrokke wil raak, is om een van ons verpligte inligtingsessies by te woon wat op die laaste Dinsdag van elke maand, behalwe November en Desember, gehou word. Die inligtingsessies by die Kinderhuis begin 18:30, ( tee en koffie kan na die tyd geniet word ) en alle aspekte van ons vrywilligersprogram word bespreek. Ons deel ook aansoekvorms uit en verduidelik die verskillende prosesse en prosedures wat volg. Ongelukkig is dit nie moontlik om ‘n aansoekvorm op enige ander manier te bekom nie – u moet eers ‘n inligtingsessie bywoon.

Die volgende dokumente word verlang wanneer aansoek gedoen word om by ons vrywilligersprogram betrokke te raak:

  • ‘n Voltooide aansoekvorm (slegs by inligtingsessies uitgedeel) met drie verwysings wat geskakel kan word
  • ‘n Gesertifiseerde afskrif van u ID
  • ‘n Geldige polisieklaringsertifikaat

Ons het ‘n aparte werwingsproses vir internasionale vrywilligers. Skakel asseblief die vrywilligerbestuurder vir nog inligting.

Vrae wat dikwels oor vrywilligerswerk gevra word

1. Hoekom is dit nodig om ‘n polisieklaringsertifikaat te kry?

As u daarin belangstel om met kinders te werk, moet u weet dat voordat u as ‘n vrywilliger kan begin werk, u ‘n geldige polisieklaringsertifikaat saam met u ander aansoekdokumente sal moet indien. Polisieklaringsertifikate is ‘n regsvereiste ingevolge die Suid-Afrikaanse Kinderwet wat nagekom moet word. Hierdie sertifikate is noodsaaklik om kinders se veiligheid te verseker, wat ons eerste prioriteit te alle tye is.

2. Hoe kry ek ‘n polisieklaringsertifikaat?

Dit is die individu se verantwoordelik om vir ‘n polisieklaringsertifikaat aansoek te doen en dit te kry. U kan by die meeste polisiestasies aansoek doen, en Durbanville-polisiestasie kan u ook met u aansoek help. Die sertifikate kos R130 en duur omtrent ses weke om verwerk te word. Die polisiestasie sal u ID-dokument vra en u vingerafdrukke sal geneem word. Jy kan ook ’n afspraak reël met die vrywilligersafdeling wat toegang tot die polisie het en op Durbanville Kinderhuis se perseel ’n polisieklaring kan doen. In hierdie verband werk ons streng volgens afspraak – tree dus asseblief in verbinding met die vrywilligersafdeling om een te reël. Die koste is R130 en jy moet jou geldige ID-dokument saambring. (Jy sal jou verslag binne 48 werkure ontvang.)

3. Hoe kan ek meer oor geleenthede vir vrywilligers uitvind?

Woon asseblief een van die verpligte inligtingsessies by wat op die laaste Dinsdag van elke maand, behalwe November en Desember, gehou word van 18:30. Alle aspekte van die Kinderhuis en vrywilligersprogram sal aan u verduidelik word. Dit is ook die eerste (en verpligte) stap om deel van ons vrywilligersprogram te raak.

Vrywilligers voorleggings: